Công dụng của cao hồng sâm KGS thượng hạng

Cao hồng sâm KGS thượng hạng vì sao được xếp vào loại có giá trị cao nhất? Đó là bởi vì để sản xuất ra hồng sâm,  người nông dân Hàn Quốc đã phải trồng nhân sâm tươi và chăm bón chúng trong vòng 6 năm. Hãng KGS cũng cho biết đất trong nhân sâm tươi phải nghỉ khoảng 10 năm để tái tạo lại trước khi trồng bắt đầu lại.